gplus

GOOGLE+

 
Google Moja Firma
- innowacja ponad wszystko!  
 
Google Moja Firma zapewnia:

większą widoczność Twojej firmy w wyszukiwarce Google
wizytówkę Twojej firmy na Google Maps
tworzenie i prowadzenia konta Google+
kierowanie odpowiednich treści (usług, linków, filmów i zdjęć)
do wybranych grup docelowych dzięki tzw. kręgom
budowanie trwałych relacji z klientami
gwarancję wzrostu liczby potencjalnych klientów

 

GO­OGLE po­twier­dza, że po­przez sys­te­ma­tycz­ne dzia­ła­nia na ich plat­for­mie spo­łecz­no­ścio­wej, pro­mo­wa­na stro­na in­ter­ne­to­wa zy­sku­je
na wi­docz­no­ści w wy­ni­kach wy­szu­ki­wa­rki Google. Pa­ge­Rank oraz in­dek­sa­cja stro­ny sys­te­ma­tycz­nie zwięk­sza­ją wy­ni­ki Twojej strony.

 

Pakiet 3XM – Liczy się aktywność wśród mediów społecznościowych!

Instagram / Twitter / Google Moja Firma / Pinterest / Linkedin

  MINI MEDIUM MAXI
  1 portal 2 portale 3 portale
Stworzenie kont na wyżej wymienionych portalach (w zależności od wyboru pakietu)      
Liczba tygodniowych indywidualnych wpisów graficznych      
Tworzenie i dodawanie treści marketingowych
związanych ściśle ze stroną internetową
     
Docieranie do naturalnych/unikalnych wyświetleń stron społecznościowych      
Promocja strony internetowej w postach na powyższych stronach społecznościowych      
Spójne połączenie wszystkich profili z Facebookiem i wzajemne promowanie ich co pozwoli na zwiększony efekt docierania do naturalnych odbiorców       
WSPÓŁPRACA NA CZAS NIEOKREŚLONY Z MIESIĘCZNYM
OKRESEM WYPOWIEDZENIA DLA OBU STRON
60,00 zł 100,00 zł 120,00 zł
WSPÓŁPRACA NA CZAS OKREŚLONY      
3 miesiące 150 zł 260 zł 300 zł
6 miesięcy 260 zł 450 zł 500 zł
12 miesięcy 500 zł 850 zł 900 zł

*indywidualna możliwość rozszerzenia pakietu o dodatkowe Social Media do 5xM

*Przedstawione kwoty to ceny netto.